Εγγραφή Επιχείρησης / Διαχείριση χρηστών

Εγχειρίδιο Ενεργοποίησης
& Χρήσης Υπηρεσίας
  • Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα παρακάτω πεδία. Η διεύθυνση email, που δηλώνετε, χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση/ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη.
  • Εσείς ως «Διαχειριστής Επιχείρησης» θα έχετε στη διάθεσή σας τη συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής και θα μπορείτε να προσθέτετε (μέχρι 8 χρήστες) ή να απενεργοποιείτε χρήστες κατά βούληση.
Ο τρέχων κωδικός πρόσβασης είναι το 123456