Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης


Διαδικτυακό εργαλείο (πλατφόρμα) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ενσωματώνει σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Η υπηρεσία αφορά σε μια Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης http://elearning.uhc.gr, μέσω της οποίας τα Επιμελητήρια παρέχουν (στις ταμειακά ενήμερες επιχειρήσεις-μέλη τους) νέες εξελιγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σκοπό της υπηρεσίας αυτής αποτελεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η παροχή σε αυτές νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχή της εκπαίδευσης, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε στις 12/07/2017

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι:

 • Η Διαθεσιμότητα: Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στους χρήστες οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αυτό τους επιτρέπει να παρακολουθούν το μάθημα με το δικό τους ρυθμό, σε συνθήκες που εκείνοι επιθυμούν (από τον χώρο του γραφείου, του σπιτιού κλπ). Οι χρήστες που ολοκληρώνουν με ταχύτερο ρυθμό κάποιο μάθημα, μπορούν να συνεχίζουν σε κάποιο επόμενο που τους ενδιαφέρει, από τη λίστα των διαθέσιμων μαθημάτων. Τα Επιμελητήρια μπορούν να προσφέρουν στα μέλη τους τις υπηρεσίες αυτές, χωρίς το φόβο ότι περιορίζουν τους διαθέσιμους πόρους, εφόσον το κάθε μέλος είναι σε θέση να κάνει το δικό του προγραμματισμό. Έτσι, αυξάνεται η παραγωγικότητα, οι χρήστες ενδυναμώνονται και έχουν πιο υψηλά κίνητρα. 
 • Η Ευκολία στη Χρήση: Οι σύγχρονες μέθοδοι ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα εύκολες στη χρήση, χωρίς να απαιτούν από τον χρήστη ιδιαίτερες δεξιότητες. Επίσης, αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης είναι πιο ιδανικός για το ανθρώπινο δυναμικό, όπως αυτό αναπτύσσεται σήμερα, το οποίο δεν εργάζεται μόνο για τα οικονομικά οφέλη, αλλά και για να μαθαίνει και να εξελίσσεται διαρκώς. 
 • Το Χαμηλό Κόστος: Η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν απαιτεί κάποιο κόστος από τις επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων, όπως πιθανά κόστη για ενοικιάσεις αιθουσών, εξοπλισμού και εκπαιδευτών. Όλη η διαδικασία υλοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, κάτι που επίσης καθιστά αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας πιο φιλικό προς το περιβάλλον. 
 • Η Δυνατότητα Απεριόριστης Θεματολογίας Εκπαιδευτικών Ενοτήτων: Εκτός από τις εκπαιδευτικές ενότητες που είναι ήδη διαθέσιμες, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν από τις επιχειρήσεις-μέλη. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη δεν είναι κάτι στατικό. Αυτό δίνει μεγάλη ευελιξία στα Επιμελητήρια, τα οποία παρακολουθώντας την πορεία και συλλέγοντας σχόλια και παρατηρήσεις από τα μέλη τους μπορούν να προσαρμόζουν το εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά και με θέματα της επικαιρότητας. 
 • Η Δομή με βάση Συγκεκριμένο Τρόπο Διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο και αυτό θα επιτρέπει στους χρήστες να ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους κάθε φορά, εφόσον με το πέρασμα του χρόνου η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τους είναι περισσότερο οικεία στη χρήση. 

 Διαθέσιμα (μέχρι σήμερα) Ηλεκτρονικά μαθήματα: 

 • Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 
 • Ψηφιακή Υπογραφή 
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Διαχείριση Ποιότητας
 • Υγιεινή και Ασφάλεια
 • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής σε Επιχειρήσεις
 • Οργάνωση Προμηθειών και Αποθήκης
 • Διεθνές και Εξαγωγικό Εμπόριο
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Τεχνικός Δικτύων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
 • Επιχειρηματικότητα και ΜμΕ
 • Πωλήσεις - Marketing
 • Μεταφορές - Logistics
Σύντομα, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα εμπλουτιστεί με νέα μαθήματα και παράλληλα θα λειτουργήσει Web TV Channel, στο οποίο διακεκριμένοι Εκπαιδευτές, Εμπειρογνώμονες, Καθηγητές Πανεπιστημίων κ.ά. θα παρουσιάζουν «ζωντανά» (live) ενημερωτικές εκπομπές που θα αφορούν σε θέματα της επικαιρότητας, τα οποία απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα. 

Διαδικασία (βήματα) εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής (εξ’ αποστάσεως) Εκπαίδευσης: 

 • Η υποβολή αίτησης εγγραφής των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: http://elearning.uhc.gr
 • Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη έχουν μόνο όσες επιχειρήσεις είναι ταμειακά ενήμερες, δηλ. έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους στο οικείο Επιμελητήριο. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι «συγχρονισμένη» με τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής. 
Βήματα:
 • Εισαγωγή στη φόρμα εγγραφής του ΑΦΜ της επιχείρησης. Εν συνεχεία εκτελείται έλεγχος του ΑΦΜ, γίνεται επιβεβαίωση των στοιχείων και η φόρμα συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τα δεδομένα του Μητρώου του ΓΕΜΗ. Τα στοιχεία που ανακτώνται για την επιχείρηση είναι: ΑΦΜ, Αριθμός ΓΕΜΗ, Οικείο Επιμελητήριο, Επωνυμία Επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος, Διεύθυνση, Τηλέφωνα και Στοιχεία επικοινωνίας του Οικείου Επιμελητηρίου (τηλέφωνο και email).
 • Συμπλήρωση του email επικοινωνίας (νέο πεδίο), το οποίο θα είναι και το username του χρήστη στο σύστημα. Στο email αυτό θα λαμβάνει και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 
 • Το password που θα χορηγηθεί αρχικά (προσωρινά) θα είναι το 123456, και θα του ζητηθεί να το αλλάξει κατά το 1ο του Login στην Πλατφόρμα. 
 • Στο σημείο αυτό εκτελείται και ο έλεγχος της ταμειακής ενημερότητας της επιχείρησης. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ταμειακά ενήμερη, η διαδικασία σταματά και προβάλλεται μήνυμα «Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Οικείο Επιμελητήριο για την τακτοποίηση της ταμειακής σας εκκρεμότητας, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Επιμελητήριο προβάλλονται παραπάνω». Στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι ταμειακά ενήμερη, ο επισκέπτης γίνεται πλέον χρήστης του συστήματος με ρόλο «Διαχειριστής Επιχείρησης». 
 • Ο χρήστης «Διαχειριστής Επιχείρησης» κάνει login στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το email του και το προσωρινό password, το οποίο και αλλάζει σε κάποιο της αρεσκείας του (σημειώνεται ότι το σύστημα διαθέτει μηχανισμό επανάκτησης κωδικού μέσω email, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης ξεχάσει το password του). 
 • Ο χρήστης επιλέγει και πάλι το κουμπί «Εγγραφή / Διαχείριση» και εισάγει τα στοιχεία έως και οχτώ (8) συμμετεχόντων από την επιχείρησή του στο σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Προβάλλεται ενημερωτικό κείμενο ότι το email που δηλώνεται θα είναι και το username καθενός από τους συμμετέχοντες, ότι το προσωρινό τους password θα είναι το 123456 και ότι θα τους ζητηθεί να το αλλάξουν σε κάποιο άλλο της επιλογής τους με την πρώτη τους είσοδο. Στη συνέχεια γίνεται η «Υποβολή». 
 • Οι δηλωθέντες από την επιχείρηση είναι πλέον χρήστες στο σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης και βρίσκονται σε κατάσταση “pending”. 
 • Επισημαίνεται ότι τα οι ως άνω χρήστες παραμένουν «συνδεδεμένοι» με τη συγκεκριμένη επιχείρηση βάσει του ΑΦΜ της. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και αναφορών (reports) σχετικά με το «ιστορικό εκπαίδευσης» των υπαλλήλων ανά επιχείρηση (ουσιαστικά ανά ΑΦΜ).
 • Οι χρήστες λαμβάνουν ενημερωτικό email ότι έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί πρόσβασης για αυτούς στο σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Στο email θα περιέχεται link ενεργοποίησης του λογαριασμού τους. 
 • Οι χρήστες μεταβαίνουν στην αρχική σελίδα του συστήματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης όπου εισάγουν: Username: Το email που έχει δηλωθεί και Password: «123456» το οποίο τους ζητείται να αλλάξουν. 
 • Σε κάθε απόπειρα Login εκτελείται αυτόματος έλεγχος σχετικά με την ταμειακή ενημερότητα της επιχείρησης. Ο έλεγχος αφορά στην ισχύ της ενημερότητας και με βάση αυτό το στοιχείο επιτρέπεται η πρόσβαση στην πλατφόρμα. 

Επιπλέον λειτουργικότητα του συστήματος: 

 • Ο «Διαχειριστής Επιχείρησης» (Επιχείρηση) έχει στη διάθεσή του τη συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω και μπορεί να προσθέτει (μέχρι 8 χρήστες) ή να απενεργοποιεί (suspend account) χρήστες κατά βούληση. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή χρηστών, έτσι ώστε να διατηρείται το εκπαιδευτικό ιστορικό των υπαλλήλων της επιχείρησης σε περίπτωση λανθασμένης ενέργειας. 
 • Λόγω της ευρείας θεματολογίας της πλατφόρμας, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν όλες τις επιμέρους ενότητες και τα μαθήματά τους (στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας), να βλέπουν τις αντίστοιχες περιγραφές, και στη συνέχεια να επιλέγουν τις ενότητες που τους ενδιαφέρουν και να εγγράφονται (με ένα κλικ) σε αυτές (self-enrolment). 
 • Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο χρήστης οδηγείται στη σελίδα του μαθήματος, η οποία περιέχει όλα τα επιμέρους e-learning courses αυτού.
 • Το σύστημα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης και καταγραφής της εκπαιδευτικής πορείας των χρηστών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κάθε μάθημα απαρτίζεται από μια σειρά επιμέρους ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (e-learning courses). Ο εκπαιδευόμενος θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει ένα e-learning course όταν έχει καλύψει επαρκώς την ύλη αυτού, δηλ. όταν πρακτικά έχει προσπελάσει το μεγαλύτερο ποσοστό της ύλης αυτού (άνω του 80%). Έτσι λοιπόν, όταν ένας εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει όλα τα επιμέρους courses ενός μαθήματος, τότε και το μάθημα θεωρείται ολοκληρωμένο. Η ολοκλήρωση αντικατοπτρίζεται στο προσωπικό εκπαιδευτικό ιστορικό του εκπαιδευόμενου.
 • Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την παρακολούθηση των επιλεγέντων μαθημάτων έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει από την Πλατφόρμα «Βεβαίωση Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος». Η Βεβαίωση Παρακολούθησης Μαθήματος εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, φέρει τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευόμενου, την επιχείρηση με την οποία είναι «συνδεδεμένος», την ημερομηνία ολοκλήρωσης, καθώς επίσης και μοναδικό Κωδικό Πιστότητας. Ο κωδικός αυτός μπορεί να ελεγχθεί από διαχειριστή του συστήματος και πιστοποιεί ότι η Βεβαίωση είναι αυθεντική και όχι προϊόν οποιασδήποτε παραποίησης. 
 • Ο κάθε χρήστης της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα που επιθυμεί, όποτε εκείνος το επιθυμεί, από οποιαδήποτε συσκευή (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
 • Τέλος, έχει ιδιαίτερη σημασία η δυνατότητα που παρέχεται στα στελέχη των επιχειρήσεων ή στους ίδιους τους επιχειρηματίες να επικοινωνούν - μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης - με άλλους, οι οποίοι επίσης παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα και συμμετέχουν στα ίδια τμήματα, να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες και να δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα «δίκτυο» επαγγελματιών με κοινούς στόχους και ανησυχίες.